logo BPŁ logo PŁ

Bibliografia Dorobku Piśmienniczego Pracowników Politechniki Łódzkiej od 2004
Zapytanie: ŻARCZYŃSKI ANDRZEJ
Liczba odnalezionych rekordów: 125Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | | | Nowe wyszukiwanie
1/125
Nr opisu: 0000047077
Autorzy: Andrzej Żarczyński, Monika Świerska.
Tytuł: Konkursy WFOŚiGW w Łodzi w służbie ochrony przyrody.
Czasopismo: Aura 2015 nr 2 s.26-28
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0137-3668

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
2/125
Nr opisu: 0000048852
Autorzy: Andrzej Żarczyński.
Tytuł: Grzyby ponownie na znaczkach Poczty Polskiej.
Czasopismo: Aura. Dod. Ekol. dla Szkół 2015 nr 250 s.1-4
Uwagi:Artykuł z dodatku do czasopisma Aura 2015 nr 7. ISSN 0137-3668.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: brak

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
3/125
Nr opisu: 0000046023
Autorzy: Andrzej Żarczyński, Małgorzata Wilk, Magdalena Grabarczyk-Gortat.
Tytuł: Zagrożenie środowiska na terenie Polski ze strony poważnych awarii w zakładach chemicznych.
Tytuł równoległy: Environmental hazard by major accidents in the Polish chemical industry.
Czasopismo: Przem. Chem. 2015 T.94 nr 1 s.43-49, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0033-2496

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
DOI:
4/125
Nr opisu: 0000047959
Autorzy: Andrzej Żarczyński.
Tytuł: Nagrody dla ekologicznych magistrów i doktorów.
Czasopismo: Życie Uczelni 2015 nr 131 s.22
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1425-4344

Zasięg czasopisma: L
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
5/125
Nr opisu: 0000046355
Autorzy: Andrzej Żarczyński, Karolina Rosiak, Piotr Anielak, Wojciech Wolf.
Tytuł: Praktyczne metody oczyszczania biogazu z siarkowodoru. Cz. 1. Zastosowanie sorbentów stałych.
Tytuł równoległy: Practical methods of removing hydrogen sulfide from biogas. Part 1. Application of solid sorbents.
Czasopismo: Acta Innov. [Dokument elektroniczny] 2014 nr 12 24-34, sum., Tryb dostępu: http://www.proakademia.eu/gfx/proakademia/files/acta-innovations/wydania/nr_12.pdf [dostęp10.02.2014]
e-ISSN: 2300-5599

Uwagi wewnętrzne: DIG_046355.
Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
6/125
Nr opisu: 0000044919
Autorzy: Andrzej Żarczyński.
Tytuł: Dolina Chłapowska - cenny obiekt przyrodniczy Pomorza Gdańskiego.
Czasopismo: Aura 2014 nr 8 s.26-28
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0137-3668

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 2.000
Praca afiliowana przez PŁ
7/125
Nr opisu: 0000045113
Autorzy: Andrzej Żarczyński.
Tytuł: Pająki chronione na znaczkach Poczty Polskiej.
Czasopismo: Aura. Dod. Ekol. dla Szkół 2014 nr 235 s.3-5
Uwagi:Artykuł z dodatku do czasopisma Aura 2014 nr 4. ISSN 0137-3668.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: brak

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
8/125
Nr opisu: 0000044590
Autorzy: Andrzej Żarczyński.
Tytuł: Znaczki kategoryzowane - z promocją przyrody.
Czasopismo: Aura. Dod. Ekol. dla Szkół 2014 nr 238 s.1-3
Uwagi:Artykuł z dodatku do czasopisma Aura 2014 nr 7. ISSN 0137-3668.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: brak

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
9/125
Nr opisu: 0000045842
Autorzy: Andrzej Żarczyński.
Tytuł: Zdarzenia o znamionach poważnej awarii w transporcie materiałów niebezpiecznych na terenie Polski.
Tytuł równoległy: Major hazards and similar events in dangerous materials transport in Poland.
Czasopismo: Ekol. Tech. 2014 R.22 nr 5 s.219-227, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-462X

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez PŁ
10/125
Nr opisu: 0000042111
Autorzy: Andrzej Żarczyński, Magdalena Fret.
Tytuł: Niektóre aspekty oddziaływania stacji paliw na środowisko naturalne.
Tytuł równoległy: Some aspects of fuel station impact on the natural environment.
Czasopismo: Gaz Woda Tech. Sanit. 2014 T.88 nr 1 s.2-6, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0016-5352

Uwagi wewnętrzne: Magdalena Fret podpisana w artykule afiliacją Politechniki, ale nie występuje w wykazie pracowników.
Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez PŁ
11/125
Nr opisu: 0000046342
Autorzy: Andrzej Żarczyński.
Tytuł: Okręgowa wystawa filatelistyczna "Łódź 590" w Muzeum Miasta Łodzi, Łódź 10-20 X 2013 r.
Czasopismo: Rocz. Łódz. 2014 T. 61 227-229
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Chem. Og. i Ekol.
Uwagi wewnętrzne: DIG_046342.
Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
12/125
Nr opisu: 0000046414
Autorzy: Andrzej Żarczyński.
Tytuł: Wystawa w Łodzi na temat harcerskiej straży pamięci na Wołyniu.
Czasopismo: Wołanie Wołynia 2014 T. 20 nr 3 s. 13-15
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Chem. Og. i Ekol.
p-ISSN: 1429-4109

Uwagi wewnętrzne: DIG_046414.
Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
13/125
Nr opisu: 0000045424
Autorzy: Andrzej Żarczyński.
Tytuł: Specjaliści Anwil S.A. z wykładem u chemików.
Czasopismo: Życie Uczelni 2014 nr 129 s.37
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1425-4344

Zasięg czasopisma: L
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
14/125
Nr opisu: 0000038057
Autorzy: Andrzej Żarczyński.
Tytuł: Grzyby na znaczkach Poczty Polskiej.
Czasopismo: Aura. Dod. Ekol. dla Szkół 2013 nr 219 s.5-7
Uwagi:Artykuł z dodatku do czasopisma Aura 2013 nr 1. ISSN 0137-3668.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: brak

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
15/125
Nr opisu: 0000040660
Autorzy: Andrzej Żarczyński.
Tytuł: Zwierzęta w polskich zoo na kartach pocztowych.
Czasopismo: Aura. Dod. Ekol. dla Szkół 2013 nr 228 s.1-3
Uwagi:Artykuł z dodatku do czasopisma Aura 2013 nr 10. ISSN 0137-3668.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: brak

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
16/125
Nr opisu: 0000040094
Autorzy: Andrzej Żarczyński, Marcin Zaborowski, Zbigniew Gorzka, Marek Kaźmierczak.
Tytuł: Utilization of ends from PVC production with application of Fe-Cr catalyst - dioxins hazard.
Tytuł równoległy: Utylizacja odpadu z produkcji PCW z udziałem katalizatora Fe-Cr w aspekcie zagrożenia dioksynami.
Czasopismo: Ecol. Chem. Eng. S 2013 Vol.20 nr 1 s.109-116, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1898-6196
e-ISSN: 2084-4549

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
Punktacja MNiSW: 15.000
Praca afiliowana przez PŁ
DOI:
17/125
Nr opisu: 0000042996
Autorzy: Kamila Maj, Jacek Rynkowski, Andrzej Żarczyński, Marcin Zaborowski, Marek Kaźmierczak.
Tytuł: Aktywność monolitycznego katalizatora platynowego w reakcji utleniania wodzianu chloralu.
Cytata wydawnicza: I Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii. Materiały Konferencyjne.
Adres wydawniczy: [B.m.], 2013
Szczegóły: s. 61
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Chem. Og. i Ekol.
Uwagi wewnętrzne: DIG_042996
Zasięg publikacji/pracy: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
18/125
Nr opisu: 0000042951
Autorzy: Andrzej Żarczyński.
Tytuł: Powstanie styczniowe na znaczkach i kartkach pocztowych.
Czasopismo: Mag. Wileński 2013 nr 11 s.9-13
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Chem. Og. i Ekol.
p-ISSN: 0236-4719

Uwagi wewnętrzne: DIG_042951
Zasięg czasopisma: K
Kraj: LTU
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
19/125
Nr opisu: 0000040079
Autorzy: Kamila Maj, Jacek Rynkowski, Andrzej Żarczyński, Marek Kaźmierczak, Marcin Zaborowski.
Tytuł: Badanie aktywności monolitycznego katalizatora palladowego w reakcji utleniania wodzianu chloralu.
Cytata wydawnicza: Materiały Konferencji Młodych Naukowców nt.: Dokonania Naukowe Doktorantów. I edycja. Materiały konferencyjne - streszczenia.
Adres wydawniczy: Kraków, 2013
Szczegóły: s.98
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Chem. Og. i Ekol.
Uwagi wewnętrzne: DIG_040079
Zasięg publikacji/pracy: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
20/125
Nr opisu: 0000045109
Autorzy: Andrzej Żarczyński.
Tytuł: Andrzej Bialkowski, Piotr Wypych, Pejzaż Wszystkich Świętych, Łódź 2012, ss. 171.
Tytuł równoległy: Rec. pracy: Pejzaż Wszystkich Świętych / Andrzej Bialkowski, Piotr Wypych. Łódź, 2012, 171 s.
Czasopismo: Rocz. Łódz. 2013 T. 60 s. 300-303
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Chem. Og. i Ekol.
p-ISSN: 0080-3502

Uwagi wewnętrzne: DIG_045109
Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
21/125
Nr opisu: 0000040026
Autorzy: Kamila Maj, Andrzej Żarczyński, Marcin Zaborowski, Marek Kaźmierczak, Zbigniew Gorzka, Adrian Korycki.
Tytuł: Wykorzystanie GC-MS do oznaczania zawartości dioksyn z procesu termokatalitycznego utleniania wodzianu chloralu.
Cytata wydawnicza: VI Konferencja Chromatograficzna. Zastosowanie Technik Chromatograficznych w Analizie Środowiskowej i Klinicznej.
Adres wydawniczy: [B.m.], 2013
Szczegóły: s.56
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Chem. Og. i Ekol.
Uwagi wewnętrzne: DIG_040026
Zasięg publikacji/pracy: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
22/125
Nr opisu: 0000038145
Autorzy: Kamila Maj, Andrzej Żarczyński, Marek Kaźmierczak, Marcin Zaborowski, Tadeusz Paryjczak, Zbigniew Gorzka.
Tytuł: Porównanie aktywności katalizatorów Pd i Fe-Cr w procesie utleniania wodzianu chloralu.
Czasopismo: Chemik 2012 R.66 nr 7 supl. s.340
forma: odb.
Uwagi:7 Kongres Technologii Chemicznej 8-12 lipca 2012 r., Kraków. Materiały kongresowe.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Chem. Og. i Ekol.
p-ISSN: 0009-2886

Uwagi wewnętrzne: DIG_038145
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 8.000
Praca afiliowana przez PŁ
23/125
Nr opisu: 0000037961
Autorzy: Zbigniew Gorzka, Marcin Zaborowski, Marek Kaźmierczak, Andrzej Żarczyński, Tadeusz Paryjczak, Adam Kędziora, Radosław Ciesielski, Monika Pisarek.
Tytuł: Determination of ammonia and other pollutants in air and in the area of poultry and milker cows keeping farms.
Tytuł równoległy: Oznaczanie amoniaku i innych zanieczyszczeń w powietrzu na terenie ferm hodowli drobiu i krów mlecznych.
Czasopismo: Ecol. Chem. Eng. A 2012 Vol.19 s.609-617, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1898-6188

Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 7.000
Praca afiliowana przez PŁ
24/125
Nr opisu: 0000037589
Autorzy: Andrzej Żarczyński, Piotr Witczak.
Tytuł: Development and first year operation of extended wastewater treatment plant in Dobron.
Tytuł równoległy: Rozbudowa i pierwszy rok pracy powiększonej oczyszczalni ścieków w Dobroniu
Czasopismo: Ecol. Chem. Eng. S 2012 Vol.19 nr 1 s.107-115, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1898-6196

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.382
Punktacja MNiSW: 15.000
Praca afiliowana przez PŁ
DOI:
25/125
Nr opisu: 0000040661
Autorzy: Andrzej Żarczyński.
Tytuł: Ignacy Domeyko - wybitny uczony czterech narodów.
Czasopismo: Mag. Wileński 2012 nr 10 s.10-12
Lokalizacja dokumentu: Wł. Aut.
p-ISSN: 0236-4719

Uwagi wewnętrzne: DIG_040661
Zasięg czasopisma: K
Kraj: LTU
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
26/125
Nr opisu: 0000037962
Autorzy: Andrzej Żarczyński, Marcin Zaborowski, Zbigniew Gorzka, Marek Kaźmierczak.
Tytuł: Utilization of light ends of chloroorganic wastes from PVC production with application of ferric-chromic catalyst.
Tytuł równoległy: Utylizacja frakcji lekkiej odpadów chloroorganicznych z produkcji PVC z udziałem katalizatora żelazowo-chromowego.
Czasopismo: Proc. ECOpole 2012 Vol.6 nr 1 s.129-133, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1898-617X

Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez PŁ
27/125
Nr opisu: 0000038076
Autorzy: Andrzej Żarczyński, Kamila Maj, Marcin Zaborowski, Marek Kaźmierczak, Zbigniew Gorzka.
Tytuł: Przykład oznaczania zawartości dioksyn w spalinach z procesu termokatalitycznego utleniania wodzianu chloralu.
Cytata wydawnicza: V Sympozjum Chromatograficzne Zastosowanie Technik Chromatograficznych w Analizie Środowiskowej i Klinicznej.
Adres wydawniczy: Łódź, 2012
Szczegóły: s.64-65
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Chem. Og. i Ekol.
Uwagi wewnętrzne: DIG_038076
Zasięg publikacji/pracy: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
28/125
Nr opisu: 0000038242
Autorzy: Kamila Maj, Andrzej Żarczyński, Marcin Zaborowski, Zbigniew Gorzka, Marek Kaźmierczak.
Tytuł: Effect of temperature on chloral oxidation with application of monolithic Platinum-Rhodium catalyst.
Cytata wydawnicza: X International Congress of Young Chemists "YoungChem 2012".
Adres wydawniczy: [B.m.], 2012
Szczegóły: s.124
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Chem. Og. i Ekol.
Uwagi wewnętrzne: DIG_038242
Zasięg publikacji/pracy: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Praca afiliowana przez PŁ
29/125
Nr opisu: 0000032997
Autorzy: Andrzej Żarczyński.
Tytuł: Łódzkie Zoo w Parku im. Marszałka Piłsudskiego.
Czasopismo: Aura. Dod. Ekol. dla Szkół 2011 nr 199 s.5-7
Uwagi:Artykuł z dodatku do czasopisma Aura 2011 nr 4. ISSN 0137-3668.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: brak

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
30/125
Nr opisu: 0000032930
Autorzy: Andrzej Żarczyński, Marcin Zaborowski, Zbigniew Gorzka, Marek Kaźmierczak.
Tytuł: Wpływ temperatury i chlorowodoru na proces utleniania wodzianu chloralu z udziałem katalizatora palladowego.
Tytuł równoległy: Effect of temperature and hydrogen chloride on the process of chloral hydrate oxidation with an application of palladium catalyst.
Czasopismo: Inż. Ekol. 2011 nr 26 s.75-82, sum.
Uwagi wewnętrzne: DIG_032930
Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez PŁ
Adres url:
31/125
Nr opisu: 0000034351
Autorzy: Andrzej Żarczyński.
Tytuł: Spacer po Darłówku.
Czasopismo: Poznaj Swój Kraj 2011 R.54 nr 8-9 s.30-32
Lokalizacja dokumentu: Wł. Aut.
p-ISSN: 0032-6151

Uwagi wewnętrzne: DIG_034351
Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
32/125
Nr opisu: 0000032935
Autorzy: Andrzej Żarczyński.
Tytuł: W sanktuarium narodowym na Kahlenbergu.
Czasopismo: Poznaj Swój Kraj 2011 R.54 nr 4 s.24-26
Lokalizacja dokumentu: Wł. Aut.
p-ISSN: 0032-6151

Uwagi wewnętrzne: DIG_032935
Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
33/125
Nr opisu: 0000032242
Autorzy: Zbigniew Gorzka, Marcin Zaborowski, Marek Kaźmierczak, Andrzej Żarczyński, Tadeusz Paryjczak, Adam Kędziora, Radosław Ciesielski, M. Pisarek.
Tytuł: Determination of ammonia and other pollutants in air and the area of poultry keeping farms.
Tytuł równoległy: Oznaczanie amoniaku i innych zanieczyszczeń na terenie fermy hodowli drobiu.
Czasopismo: Proc. ECOpole 2011 Vol.5 nr 1 s.41-45, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódź.
p-ISSN: 1898-617X

Uwagi wewnętrzne: Autorka: M. Pisarek występuje z afiliacją PŁ, choć nie ma jej w bazie Osobowe.
Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez PŁ
34/125
Nr opisu: 0000032243
Autorzy: Andrzej Żarczyński, Piotr Witczak.
Tytuł: Development and activation of the second technological pipe in the wastewater treatment plant in Dobroń.
Tytuł równoległy: Rozbudowa i uruchomienie drugiej linii technologicznej w oczyszczalni ścieków w Dobroniu.
Czasopismo: Proc. ECOpole 2011 Vol.5 nr 1 s.139-143, streszcz.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódź.
p-ISSN: 1898-617X

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: eng
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez PŁ
35/125
Nr opisu: 0000030889
Autorzy: Zbigniew Gorzka, Andrzej Żarczyński, Marcin Zaborowski, Tadeusz Paryjczak, Marek Kaźmierczak.
Tytuł: Utlenianie związków chloorganicznych występujących w ciekłych odpadach przemysłowych w obecności katalizatora palladowego.
Tytuł równoległy: Oxidation of chloorganic compounds in liquid industrial wastes with the palladium catalyst application.
Czasopismo: Rocz. Ochr. Śr. 2011 T.13 Cz.1 s.557-569, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1506-218X

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.162
Punktacja MNiSW: 15.000
Praca afiliowana przez PŁ
36/125
Nr opisu: 0000023759
Autorzy: Andrzej Żarczyński, Aneta Szymczak.
Tytuł: Zagrożenie poważnymi awariami w Polsce w latach 2007-2008.
Tytuł równoległy: Threats of serious malfunctions in Poland 2007-2008.
Czasopismo: Aura 2010 nr 1 s.5-7, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0137-3668

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
37/125
Nr opisu: 0000028449
Autorzy: Marek Kaźmierczak, Marcin Zaborowski, Andrzej Żarczyński.
Tytuł: Termokatalityczna utylizacja odpadów organicznych zawierających pirol.
Czasopismo: Chemik 2010 nr 9 supl. s.143
Uwagi:53. Zjazd PTChem SITPChem "Życie to chemia". Materiały Zjazdowe Program i Streszczenia. Gliwice 14-18.IX.2010.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Chem. Fiz. Polim.
p-ISSN: 0009-2886

Uwagi wewnętrzne: DIG_028449
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 9.000
Praca afiliowana przez PŁ
38/125
Nr opisu: 0000027978
Autorzy: Marek Kaźmierczak, Marcin Zaborowski, Andrzej Żarczyński.
Tytuł: Catalytic utilization of wastes containig organic compounds of nitrogen.
Cytata wydawnicza: CHISA 2010. 19th International Congress of Chemical and Process Engineering. ECCE 7. 7th European Congress of Chemical Engineering. CD-ROM of Full Texts [Dokument elektroniczny].
Adres wydawniczy: Praha, 2010
Szczegóły: 1 dysk optyczny (CD-ROM) s.[1]
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Apar. Proces.
Uwagi wewnętrzne: DIG_027978
Półrocze: 2
Kraj: CZE
Język: eng
Praca afiliowana przez PŁ
39/125
Nr opisu: 0000029185
Autorzy: Marek Kaźmierczak, Marcin Zaborowski, Andrzej Żarczyński.
Tytuł: Catalytic utilization of wastes containing organic compounds of nitrogen.
Cytata wydawnicza: CHISA 2010. 19th International Congress of Chemical and Process Engineering. ECCE 7. 7th European Congress of Chemical Engineering. Summaries. 5.
Adres wydawniczy: Praha, 2010
Szczegóły: s.1988
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Chem. Og. i Ekol.
Uwagi wewnętrzne: Pełny tekst DIG_027978
Półrocze: 2
Kraj: CZE
Język: eng
Praca afiliowana przez PŁ
40/125
Nr opisu: 0000027977
Autorzy: Andrzej Żarczyński, Zbigniew Gorzka, A. Doroczyński, Marcin Zaborowski, Marek Kaźmierczak.
Tytuł: Effect of temperature and concentration on the oxidation of chloral with application of palladium catalyst.
Cytata wydawnicza: CHISA 2010. 19th International Congress of Chemical and Process Engineering. ECCE 7. 7th European Congress of Chemical Engineering. CD-ROM of Full Texts [Dokument elektroniczny].
Adres wydawniczy: Praha, 2010
Szczegóły: 1 dysk optyczny (CD-ROM) s.[1]
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Apar. Proces.
Uwagi wewnętrzne: DIG_027977
Półrocze: 2
Kraj: CZE
Język: eng
Praca afiliowana przez PŁ
41/125
Nr opisu: 0000029217
Autorzy: Andrzej Żarczyński, Zbigniew Gorzka, A. Doroczyński, Marcin Zaborowski, Marek Kaźmierczak.
Tytuł: Effect of temperature and concentration on the oxidation of chloral with application of palladium catalyst.
Cytata wydawnicza: CHISA 2010. 19th International Congress of Chemical and Process Engineering. ECCE 7. 7th European Congress of Chemical Engineering. Summaries. 5.
Adres wydawniczy: Praha, 2010
Szczegóły: s.1994
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Chem. Og. i Ekol.
Uwagi wewnętrzne: Pełny tekst DIG_027977
Półrocze: 2
Kraj: CZE
Język: eng
Praca afiliowana przez PŁ
42/125
Nr opisu: 0000027980
Autorzy: Marcin Zaborowski, Andrzej Żarczyński, Tadeusz Paryjczak, Zbigniew Gorzka, Marek Kaźmierczak.
Tytuł: Oxidation of trichloroethanes with application of granular and monolithic catalyst.
Cytata wydawnicza: CHISA 2010. 19th International Congress of Chemical and Process Engineering. ECCE 7. 7th European Congress of Chemical Engineering. CD-ROM of Full Texts [Dokument elektroniczny].
Adres wydawniczy: Praha, 2010
Szczegóły: 1 dysk optyczny (CD-ROM) s.[1]
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Apar. Proces.
Uwagi wewnętrzne: DIG_027980
Półrocze: 2
Kraj: CZE
Język: eng
Praca afiliowana przez PŁ
43/125
Nr opisu: 0000029216
Autorzy: Marcin Zaborowski, Andrzej Żarczyński, Tadeusz Paryjczak, Zbigniew Gorzka, Marek Kaźmierczak.
Tytuł: Oxidation of trichloroethanes with application of granular and monolithic catalyst.
Cytata wydawnicza: CHISA 2010. 19th International Congress of Chemical and Process Engineering. ECCE 7. 7th European Congress of Chemical Engineering. Summaries. 5.
Adres wydawniczy: Praha, 2010
Szczegóły: s.1993
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Chem. Og. i Ekol.
Uwagi wewnętrzne: Pełny tekst DIG_027980
Półrocze: 2
Kraj: CZE
Język: eng
Praca afiliowana przez PŁ
44/125
Nr opisu: 0000027979
Autorzy: Zbigniew Gorzka, Andrzej Żarczyński, Marek Kaźmierczak, Marcin Zaborowski.
Tytuł: Safe treatment of chloroderivatives with application of catalysts containing noble metals.
Cytata wydawnicza: CHISA 2010. 19th International Congress of Chemical and Process Engineering. ECCE 7. 7th European Congress of Chemical Engineering. CD-ROM of Full Texts [Dokument elektroniczny].
Adres wydawniczy: Praha, 2010
Szczegóły: 1 dysk optyczny (CD-ROM) s.[1]
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Apar. Proces.
Uwagi wewnętrzne: DIG_027979
Półrocze: 2
Kraj: CZE
Język: eng
Praca afiliowana przez PŁ
45/125
Nr opisu: 0000029215
Autorzy: Zbigniew Gorzka, Andrzej Żarczyński, Marek Kaźmierczak, Marcin Zaborowski.
Tytuł: Safe treatment of chloroderivatives with application of catalysts containing noble metals.
Cytata wydawnicza: CHISA 2010. 19th International Congress of Chemical and Process Engineering. ECCE 7. 7th European Congress of Chemical Engineering. Summaries. 5.
Adres wydawniczy: Praha, 2010
Szczegóły: s.1992
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Chem. Og. i Ekol.
Uwagi wewnętrzne: Pełny tekst DIG_027979
Półrocze: 2
Kraj: CZE
Język: eng
Praca afiliowana przez PŁ
46/125
Nr opisu: 0000029371
Autorzy: Zbigniew Gorzka, Marcin Zaborowski, Marek Kaźmierczak, Andrzej Żarczyński, Tadeusz Paryjczak, Adam Kędziora, Radosław Ciesielski, M. Pisarek.
Tytuł: Oznaczanie amoniaku i innych zanieczyszczeń w powietrzu na terenie fermy hodowli drobiu.
Tytuł równoległy: Determination of ammonia and other pollutants in air in the area of poultry keeping farm.
Cytata wydawnicza: ECOpole'10. 19th Annual Central European Conference. Chemical Substances in Environment. [Dokument elektroniczny].
Adres wydawniczy: [B.m.], 2010
Szczegóły: 1 dysk optyczny (CD-ROM) s.[1-2]
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Chem. Og. i Ekol.
Uwagi wewnętrzne: DIG_029371. Opis na podstawie wydruku, nie płyty. Jeden z Autorów, M. Pisarek występuje z afiliacją PŁ, choć nie ma go w bazie Osobowe.
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: poleng
Praca afiliowana przez PŁ
47/125
Nr opisu: 0000029373
Autorzy: Andrzej Żarczyński, P. Witczak.
Tytuł: Rozbudowa i pierwszy rok pracy powiększonej oczyszczalni ścieków w Dobroniu.
Tytuł równoległy: Development and first year operation extended of wastewater treatment plant in Dobroń.
Cytata wydawnicza: ECOpole'10. 19th Annual Central European Conference. Chemical Substances in Environment. [Dokument elektroniczny].
Adres wydawniczy: [B.m.], 2010
Szczegóły: 1 dysk optyczny (CD-ROM) s.[1-2]
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Chem. Og. i Ekol.
Uwagi wewnętrzne: DIG_029373
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: poleng
Praca afiliowana przez PŁ
48/125
Nr opisu: 0000029367
Autorzy: Andrzej Żarczyński, Marcin Zaborowski, Zbigniew Gorzka, Marek Kaźmierczak.
Tytuł: Utlenianie 1,1,2-trichloroetanu i pentachloroetanu w obecności etanolu i wody z udziałem katalizatora palladowego.
Tytuł równoległy: Oxidation of 1,1,2-trochloroethane and pentachloroethane in the presence of ethanol and water with the application of the palladium catalysts.
Cytata wydawnicza: ECOpole'10. 19th Annual Central European Conference. Chemical Substances in Environment. [Dokument elektroniczny].
Adres wydawniczy: [B.m.], 2010
Szczegóły: 1 dysk optyczny (CD-ROM) s.[1-2]
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Chem. Og. i Ekol.
Uwagi wewnętrzne: DIG_029367. Opis na podstawie wydruku, nie płyty.
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: poleng
Praca afiliowana przez PŁ
49/125
Nr opisu: 0000026731
Autorzy: Andrzej Żarczyński.
Tytuł: Wystawa "Krzemieniec. Miasto wielkiej tęsknoty".
Czasopismo: Kurier Galicyjski 2010 nr 12 s.14
Lokalizacja dokumentu: Wł. Aut.
p-ISSN: 1996-2304

Uwagi wewnętrzne: DIG_026731
Zasięg czasopisma: Dwutyg.
Półrocze: 1
Kraj: UKR
Język: pol
50/125
Nr opisu: 0000026150
Autorzy: Andrzej Żarczyński, Anna Stopczyk, Marcin Zaborowski, Zbigniew Gorzka, Marek Kaźmierczak.
Tytuł: Usuwanie związków chloroorganicznych ze ścieków przemysłowych ze szczególnym uwzględnieniem metody termokatalitycznego utleniania.
Tytuł równoległy: Removal of chloroorganic compounds from industrial effluents using various methods: advantages of termocatalytic oxidation.
Czasopismo: Ochr. Śr. 2010 Vol.32 nr 1 s. 49-54, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1230-6169

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.641
Punktacja MNiSW: 9.000
Praca afiliowana przez PŁ
51/125
Nr opisu: 0000029057
Autorzy: Andrzej Żarczyński, Marek Kaźmierczak, Marcin Zaborowski, Zbigniew Gorzka, Tadeusz Paryjczak, Diogo Ramadas.
Tytuł: Optymalizacja parametrów katalitycznego utleniania dichlorohydryny propylenowej. Wpływ temperatury i stężenia.
Tytuł równoległy: Optimization of conditions of catalytic oxidation of propylene dichlorohydrin. Effect of oxidation temperature and the dichlorohydrin concentration.
Czasopismo: Przem. Chem. 2010 T.89 nr 8 s.1092-1096, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0033-2496

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.290
Punktacja MNiSW: 20.000
Praca afiliowana przez PŁ
52/125
Nr opisu: 0000034340
Autorzy: Andrzej Żarczyński.
Tytuł: Łopuszna - dziedzictwo ks. J. Tischnera i cenne zabytki.
Czasopismo: Wędrownik 2010 R.54 nr 3-4 s.56-60
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1425-1388

Zasięg czasopisma: L
Kraj: POL
Język: pol
53/125
Nr opisu: 0000026730
Autorzy: Andrzej Żarczyński.
Tytuł: Sanktuarium Urodzin i Chrztu św. Faustyny.
Czasopismo: Wędrownik 2010 R.54 nr 1 s.36-39
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1425-1388

Uwagi wewnętrzne: DIG_026730
Zasięg czasopisma: L
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
54/125
Nr opisu: 0000029088
Autorzy: Małgorzata Szynkowska, Ewa Leśniewska, Elżbieta Maćkiewicz, Aneta Węglińska, Zbigniew Gorzka, Jacek Rogowski, Jacek Góralski, Łukasz Kowalczyk, Waldemar Maniukiewicz, Andrzej Żarczyński, Tadeusz Paryjczak.
Tytuł: Opracowanie katalizatorów heterogenicznych do utleniania odorów.
Tytuł równoległy: Studies of heterogeneous catalysts for oxidation of odour compounds.
Cytata wydawnicza: Współczesna problematyka odorów.
Adres wydawniczy: Warszawa, 2010
Szczegóły: s.188-217
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
55/125
Nr opisu: 0000026732
Autorzy: Andrzej Żarczyński, Karina Ociepa.
Tytuł: Ignacy Domejko jako wybitny badacz i prekursor ochrony przyrody.
Czasopismo: Aura 2009 nr 4 s.28-29
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 0137-3668

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
56/125
Nr opisu: 0000025518
Autorzy: Andrzej Żarczyński, Marek Kaźmierczak, Marcin Zaborowski, Zbigniew Gorzka, Tadeusz Paryjczak, Diogo Ramadas.
Tytuł: Optymalizacja parametrów utleniania dichlorohydryny propylenowej z udziałem katalizatorów - wpływ temperatury i stężenia.
Czasopismo: Chemik 2009 R.62 nr 6 supl. s.333-337
forma: odb.
Uwagi:VI Kongres Technologii Chemicznej. Materiały kongresowe T.1. Warszawa, 21 - 25 czerwca 2009 r.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Chem. Og. i Ekol.
p-ISSN: 0009-2886

Uwagi wewnętrzne: DIG_025518
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 4.000
57/125
Nr opisu: 0000022281
Autorzy: Andrzej Żarczyński, Zbigniew Gorzka, Marcin Zaborowski, Marek Kaźmierczak, Radosław Ciesielski.
Tytuł: Utlenianie mieszaniny aceton-woda (1:5) zawierającej kwas 2,4-dichlorofenoksyoctowy z udziałem katalizatora monolitycznego platynowo-rodowego.
Tytuł równoległy: Oxidation of the mixture acetone-water (1:5) containing of 2,4-dichlorophenoxyacetic acid with application of monolithic platinum-rhodium catalyst.
Czasopismo: Ecol. Chem. Eng. S 2009 Vol.16 nr 1 s.107-113, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3864
p-ISSN: 1898-6196

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.615
Punktacja MNiSW: 6.000
58/125
Nr opisu: 0000019526
Autorzy: Andrzej Żarczyński.
Tytuł: Muzeum kanału - "Dętka" w Łodzi.
Czasopismo: Gaz Woda Tech. Sanit. 2009 R.83 nr 1 s.31-32
Lokalizacja dokumentu: P-302
p-ISSN: 0016-5352

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 9.000
59/125
Nr opisu: 0000023548
Autorzy: Zbigniew Gorzka, Andrzej Żarczyński, Tadeusz Paryjczak, Marek Kaźmierczak, Marcin Zaborowski.
Tytuł: Całkowite utlenianie katalityczne lotnych chloropochodnych występujących w ciekłych odpadach przemysłowych z syntezy organicznej.
Cytata wydawnicza: IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat: Kompleksowe i Szczegółowe Problemy Inżynierii Środowiska. Jubileusz 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej i organizacyjnej prof. dr hab. inż. Tadeusza Piecucha 01.05.1969-40.04.2009.
Adres wydawniczy: Koszalin, 2009
Szczegóły: s.270
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Apar. Proces.
Uwagi wewnętrzne: DIG_023548
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
60/125
Nr opisu: 0000022405
Autorzy: Andrzej Żarczyński, Aneta Szymczak.
Tytuł: Poważne awarie w Polsce w latach 2002-2008 mające związek z emisją zanieczyszczeń do środowiska.
Czasopismo: Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 2009 R.43 nr 3 s.104-115
Lokalizacja dokumentu: P-25
p-ISSN: 1230-7408

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 2.000
61/125
Nr opisu: 0000021890
Autorzy: Zbigniew Gorzka, Andrzej Żarczyński, Tadeusz Paryjczak, Marek Kaźmierczak, Marcin Zaborowski.
Tytuł: Całkowite utlenianie katalityczne lotnych chloropochodnych występujacych w ciekłych odpadach przemysłowych z syntezy organicznej.
Tytuł równoległy: Total catalytic oxidation of volatile chloroorganics occurring in liquid industrial wastes from organics synthesis.
Czasopismo: Rocz. Ochr. Śr. 2009 T.11 cz.1 s.439-448, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3627
p-ISSN: 1506-218X

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
Punktacja MNiSW: 6.000
62/125
Nr opisu: 0000026725
Autorzy: Andrzej Żarczyński.
Tytuł: Konopnica nad Wartą.
Czasopismo: Wędrownik 2009 R.53 nr 3 s.10-16
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1425-1388

Uwagi wewnętrzne: DIG_026725
Zasięg czasopisma: L
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
63/125
Nr opisu: 0000026726
Autorzy: Andrzej Żarczyński.
Tytuł: Zamek Lipowiec.
Czasopismo: Wędrownik 2009 R.53 nr 3 s.59-62
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1425-1388

Zasięg czasopisma: L
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
64/125
Nr opisu: 0000025502
Autorzy: Andrzej Żarczyński, Karina Ociepa.
Tytuł: Okres chilijski w życiu i działalności Ignacego Domeyki.
Tytuł równoległy: Chilean period in life and activity of Ignacy Domeyko.
Czasopismo: Chem. Dydakt. Ekol. Metrol. 2008 R.13 nr 1-2 s.61-68, sum.
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Chem. Og. i Ekol.
p-ISSN: 1640-9019

Uwagi wewnętrzne: DIG_025502
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
65/125
Nr opisu: 0000018607
Autorzy: Andrzej Żarczyński, Marcin Zaborowski, Zbigniew Gorzka, Marek Kaźmierczak.
Tytuł: Możliwości usuwania związków chloroorganicznych ze ścieków w aspekcie ich katalitycznego utleniania.
Tytuł równoległy: Possibilities of removing chlorine-organic compounds from sewage in the aspect of their catalytic oxidation.
Czasopismo: Gaz Woda Tech. Sanit. 2008 R.82 nr 12 s.19-22, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-302
p-ISSN: 0016-5352

Zasięg czasopisma: K
Kraj: POL
Język: pol
Punktacja MNiSW: 6.000
66/125
Nr opisu: 0000034345
Autorzy: Andrzej Żarczyński.
Tytuł: Spacer po Jastrzębiej Górze.
Czasopismo: Jantarowe Szlaki 2008 R.51 nr 1 nr 1 s. 28-32
Lokalizacja dokumentu: Wł. Aut.
p-ISSN: 0209-3847

Uwagi wewnętrzne: DIG_034345
Zasięg czasopisma: L
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
67/125
Nr opisu: 0000018215
Autorzy: Andrzej Żarczyński.
Tytuł: Od Leinvebera do Muszyńskiego. Muzeum farmacji.
Czasopismo: Kron. Miasta Łodzi. 2008 nr 3 s.184-192
Lokalizacja dokumentu: M-456
p-ISSN: 1231-5354

Zasięg czasopisma: L
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
68/125
Nr opisu: 0000034347
Autorzy: Andrzej Żarczyński.
Tytuł: Na rynku w Darłowie.
Czasopismo: Poznaj Swój Kraj 2008 R.51 nr 7-9 s.39-40
Lokalizacja dokumentu: Wł. Aut.
p-ISSN: 0032-6151

Uwagi wewnętrzne: DIG_034347
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
69/125
Nr opisu: 0000020393
Autorzy: Andrzej Żarczyński, Marcin Zaborowski, Zbigniew Gorzka, Małgorzata Michniewicz, Marek Kaźmierczak, Radosław Ciesielski.
Tytuł: Oznaczanie dioksyn jako narzędzie oceny skuteczności procesu katalitycznego utleniania organicznych związków chloru.
Cytata wydawnicza: VIII Konferencja Chromatograficzna. Zastosowanie Technik Chromatograficznych w Analizie Środowiskowej i Klinicznej.
Adres wydawniczy: Łódź, 2008
Szczegóły: s.123
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Chem. Og. i Ekol.
Uwagi wewnętrzne: DIG_020393
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
70/125
Nr opisu: 0000026727
Autorzy: Andrzej Żarczyński.
Tytuł: Między Kotelnicą a Czarną Górą.
Czasopismo: Wędrownik 2008 R.52 nr 4 s.54-57
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1425-1388

Uwagi wewnętrzne: DIG_026727
Zasięg czasopisma: L
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
71/125
Nr opisu: 0000020437
Autorzy: Andrzej Żarczyński, Marcin Zaborowski, Zbigniew Gorzka, Marek Kaźmierczak.
Tytuł: Możliwości usuwania związków chloroorganicznych ze ścieków w aspekcie ich katalitycznego utleniania.
Tytuł równoległy: Possibility of the removal of chloroorganic compounds from waste by catalytic oxidation.
Cytata wydawnicza: XX Jubileuszowa Krajowa Konferencja. VIII Międzynarodowa Konferencja. Zaopatrzenie w Wodę, Jakość i Ochrona Wód.
Adres wydawniczy: Poznań, 2008
Szczegóły: s.403-404
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Chem. Og. i Ekol.
Uwagi wewnętrzne: DIG_020437
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
72/125
Nr opisu: 0000016319
Autorzy: Andrzej Żarczyński, Zbigniew Gorzka, Małgorzata Michniewicz, Marek Kaźmierczak, Marcin Zaborowski.
Tytuł: Analiza dioksyn w ocenie procesów katalitycznego utleniania związków chloroorganicznych.
Cytata wydawnicza: "Zastosowanie Technik Chromatograficznych w Analizie Środowiskowej i Klinicznej".
Adres wydawniczy: [B.m.], 2007
Szczegóły: s.32
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Chem. Og. i Ekol.
Uwagi wewnętrzne: DIG_016319
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
73/125
Nr opisu: 0000016466
Autorzy: Andrzej Żarczyński, Zbigniew Gorzka, Marcin Zaborowski, Marek Kaźmierczak, R. Ciesielski.
Tytuł: Utlenianie kwasu 2,4-dichlorofenoksyoctowego z udziałem katalizatora monolitycznego.
Cytata wydawnicza: ECOpole'07. Księga konferencyjna.
Adres wydawniczy: [B.m.], 2007
Szczegóły: s.76
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Chem. Og. i Ekol.
Uwagi wewnętrzne: DIG_016466
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
74/125
Nr opisu: 0000016465
Autorzy: Marcin Zaborowski, Marek Kaźmierczak, Andrzej Żarczyński, Zbigniew Gorzka, D. Ramadas.
Tytuł: Wpływ stężenia i temperatury na reakcję termokatalitycznego utleniania dichlorohydryny propylenowej.
Cytata wydawnicza: ECOpole'07. Księga konferencyjna.
Adres wydawniczy: [B.m.], 2007
Szczegóły: s.69
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Chem. Og. i Ekol.
Uwagi wewnętrzne: DIG_016465
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
75/125
Nr opisu: 0000016211
Autorzy: Marek Kaźmierczak, Zbigniew Gorzka, Andrzej Żarczyński, Tadeusz Paryjczak, Marcin Zaborowski.
Tytuł: Activity of granular and monolithic catalysts during oxidation of selected organic chlorine compounds.
Cytata wydawnicza: Environmental Engineering. Proceedings of the Second National Congress of Environmental Engineering.
Adres wydawniczy: Londyn, 2007
Szczegóły: s.365-369
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Chem. Og. i Ekol.
Uwagi wewnętrzne: DIG_016211
Półrocze: 2
Kraj: GBR
Język: eng
76/125
Nr opisu: 0000016212
Autorzy: Andrzej Żarczyński, Zbigniew Gorzka, Marcin Zaborowski, Marek Kaźmierczak, Małgorzata Michniewicz.
Tytuł: Temperature effect on the oxidation of 1,3-dichloro-2-propanol with Pt and Rh monolith.
Cytata wydawnicza: Environmental Engineering. Proceedings of the Second National Congress of Environmental Engineering.
Adres wydawniczy: Londyn, 2007
Szczegóły: s.523-527
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Chem. Og. i Ekol.
Uwagi wewnętrzne: DIG_016212
Półrocze: 2
Kraj: GBR
Język: eng
77/125
Nr opisu: 0000016182
Autorzy: Andrzej Żarczyński.
Tytuł: Inż. Stefan Skrzywan (1876-1932).
Czasopismo: Gaz Woda Tech. Sanit. 2007 T.81 nr 2 s.29
Lokalizacja dokumentu: P-302
p-ISSN: 0016-5352

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
78/125
Nr opisu: 0000016184
Autorzy: Andrzej Żarczyński, Marcin Zaborowski, Tadeusz Paryjczak, Zbigniew Gorzka, Marek Kaźmierczak.
Tytuł: Application of catalysts in the treatment of selected waste chloroorganic compounds.
Czasopismo: Pol. J. Chem. Technol. 2007 Vol.9 nr 2 s.61-64
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem.
p-ISSN: 1509-8117

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
79/125
Nr opisu: 0000015070
Autorzy: Andrzej Żarczyński, Zbigniew Gorzka, Marek Kaźmierczak, Marcin Zaborowski.
Tytuł: Oxidation of 1,1,1-trichloroethane with the application of catalysts containing noble metals.
Czasopismo: Pol. J. Environ. Stud. 2007 Vol.16 nr 2A Pt.3 s.730-733
Uwagi:XIV Conference on Problems of Water and Sewage Management in Agricultural and Industrial Regions. Poland, Białowieża, 17-19 June 2007.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Inż. Chem.
p-ISSN: 1230-1485

Uwagi wewnętrzne: DIG_015070
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
80/125
Nr opisu: 0000015069
Autorzy: Marek Kaźmierczak, Marcin Zaborowski, Andrzej Żarczyński, Zbigniew Gorzka.
Tytuł: Propylene chlorohydrin oxidation using manganese-copper catalyst.
Czasopismo: Pol. J. Environ. Stud. 2007 Vol.16 nr 2A Pt.3 s.700-703
Uwagi:XIV Conference on Problems of Water and Sewage Management in Agricultural and Industrial Regions. Poland, Białowieża, 17-19 June 2007.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Inż. Chem.
p-ISSN: 1230-1485

Uwagi wewnętrzne: DIG_015069
Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
81/125
Nr opisu: 0000017980
Autorzy: Andrzej Żarczyński, Zbigniew Gorzka, Marcin Zaborowski, Marek Kaźmierczak, Radosław Ciesielski.
Tytuł: Utlenianie kwasu 2,4-dichlorofenoksyoctowego z udziałem katalizatora monolitycznego.
Tytuł równoległy: Oxidation of 2,4-dichlorophenoxyacetic acid with application of monolithic catalyst.
Czasopismo: Proc. ECOpole 2007 Vol.1 nr 1/2 s.283-287, sum.
p-ISSN: 1898-617X

Zasięg czasopisma: M
Kraj: POL
Język: pol
82/125
Nr opisu: 0000015904
Autorzy: Andrzej Żarczyński, Marcin Zaborowski, Tadeusz Paryjczak, Zbigniew Gorzka, Marek Kaźmierczak.
Tytuł: Zastosowanie katalizatorów do unieszkodliwiania odpadowych związków chloroorganicznych.
Cytata wydawnicza: VII Konferencja Technologie Bezodpadowe i Zagospodarowanie Odpadów w Przemyśle Chemicznym i Rolnictwie. Streszczenia.
Adres wydawniczy: Szczecin, 2007
Szczegóły: s.97
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Chem. Og. i Ekol.
Uwagi wewnętrzne: DIG_015904
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
83/125
Nr opisu: 0000026729
Autorzy: Andrzej Żarczyński.
Tytuł: Niezwykłe muzeum w Kozłówce.
Czasopismo: Wędrownik 2007 R.51 nr 3 s.50-54
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1425-1388

Uwagi wewnętrzne: DIG_026729
Zasięg czasopisma: L
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
84/125
Nr opisu: 0000026728
Autorzy: Andrzej Żarczyński.
Tytuł: Park im. Henryka Sienkiewicza w Łodzi.
Czasopismo: Wędrownik 2007 R.51 nr 4 s.54-55
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1425-1388

Uwagi wewnętrzne: DIG_026728
Zasięg czasopisma: L
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
85/125
Nr opisu: 0000013695
Autorzy: Zbigniew Gorzka, Andrzej Żarczyński, Marek Kaźmierczak, Tadeusz Paryjczak, Marcin Zaborowski, Anna Małecka, Jadwiga Stufka-Olczyk.
Tytuł: Termiczne i termokatalityczne utlenianie dichlorohydryny propylenowej.
Tytuł równoległy: Thermal and thermocatalytic oxidation of propylene dichlorohydrin.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Wydz. Bud. Inż. Śr. Politech. Koszal. Inż. Śr. 2007 nr 23 s.363-371, sum.
Uwagi:VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat: Kompleksowe i Szczegółowe Problemy Inżynierii Środowiska. Koszalin-Darłówko, 24-27 maja 2007.
Lokalizacja dokumentu: P-3243
p-ISSN: 1640-6249

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
86/125
Nr opisu: 0000009591
Autorzy: Andrzej Żarczyński.
Tytuł: Zabytkowe parki Łodzi.
Czasopismo: Aura 2006 nr 12 s.30-32
Lokalizacja dokumentu: P-2674
p-ISSN: 0137-3668

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
87/125
Nr opisu: 0000009381
Autorzy: Zbigniew Gorzka, Marcin Zaborowski, Małgorzata Szynkowska, Andrzej Żarczyński, Marek Kaźmierczak.
Tytuł: Activity comparison of selected catalysts used in the reaction of propylene chlorohydrin oxidation.
Cytata wydawnicza: CHISA 2006. 17th International Congress of Chemical and Process Engineering. Summaries. 5.
Adres wydawniczy: Praha, 2006
Szczegóły: s.1713
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Chem. Og. i Ekol.
Uwagi wewnętrzne: Pełen tekst DIG_011967. DIG_009381
Półrocze: 2
Kraj: CZE
Język: eng
88/125
Nr opisu: 0000011967
Autorzy: Zbigniew Gorzka, Marcin Zaborowski, Małgorzata Szynkowska, Andrzej Żarczyński, Marek Kaźmierczak.
Tytuł: Activity comparison of selected catalysts used in the reaction of propylene chlorohydrin oxidation.
Cytata wydawnicza: CHISA 2006. 17th International Congress of Chemical and Process Engineering. CD-ROM of Full Texts. [Dokument elektroniczny].
Adres wydawniczy: Praha, 2006
Szczegóły: 1 dysk optyczny (CD-ROM) Tryb dostępu: D:0223.pdf
Lokalizacja dokumentu: Wł. Chem. Technol. Żywn.
Uwagi wewnętrzne: DIG_011967
Półrocze: 2
Kraj: CZE
Język: eng
89/125
Nr opisu: 0000009377
Autorzy: Marek Kaźmierczak, Marcin Zaborowski, Tadeusz Paryjczak, Małgorzata Michniewicz, Andrzej Żarczyński.
Tytuł: An effect of selected nitrogen compounds on dioxins emission during propylene chlorohydrin oxidation at a hopcalite catalyst.
Cytata wydawnicza: CHISA 2006. 17th International Congress of Chemical and Process Engineering. Summaries. 5.
Adres wydawniczy: Praha, 2006
Szczegóły: s.1653
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Chem. Og. i Ekol.
Uwagi wewnętrzne: Pełen tekst DIG_011963. DIG_009377
Półrocze: 2
Kraj: CZE
Język: eng
90/125
Nr opisu: 0000011963
Autorzy: Marek Kaźmierczak, Marcin Zaborowski, Tadeusz Paryjczak, Małgorzata Michniewicz, Andrzej Żarczyński.
Tytuł: An effect of selected nitrogen compounds on dioxins emission during propylene chlorohydrin oxidation at a hopcalite catalyst.
Cytata wydawnicza: CHISA 2006. 17th International Congress of Chemical and Process Engineering. CD-ROM of Full Texts. [Dokument elektroniczny].
Adres wydawniczy: Praha, 2006
Szczegóły: 1 dysk optyczny (CD-ROM) Tryb dostępu: D:0680.pdf
Lokalizacja dokumentu: Wł. Chem. Technol. Żywn
Uwagi wewnętrzne: DIG_011963
Półrocze: 2
Kraj: CZE
Język: eng
91/125
Nr opisu: 0000009380
Autorzy: Andrzej Żarczyński, Zbigniew Gorzka, Marek Kaźmierczak, Bożena Szczepaniak, Jadwiga Stufka-Olczyk.
Tytuł: Oxidation of tetrachloromethane and 1,1,2,2-tetrachloroethane with the application of palladium catalysts.
Cytata wydawnicza: CHISA 2006. 17th International Congress of Chemical and Process Engineering. Summaries. 5.
Adres wydawniczy: Praha, 2006
Szczegóły: s.1712
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Chem. Og. i Ekol.
Uwagi wewnętrzne: Pełen tekst DIG_011966. DIG_009380
Półrocze: 2
Kraj: CZE
Język: eng
92/125
Nr opisu: 0000011966
Autorzy: Andrzej Żarczyński, Zbigniew Gorzka, Marek Kaźmierczak, Bożena Szczepaniak, Jadwiga Stufka-Olczyk.
Tytuł: Oxidation of tetrachloromethane and 1,1,2,2-tetrachloroethane with the application of palladium catalysts.
Cytata wydawnicza: CHISA 2006. 17th International Congress of Chemical and Process Engineering. CD-ROM of Full Texts. [Dokument elektroniczny].
Adres wydawniczy: Praha, 2006
Szczegóły: 1 dysk optyczny (CD-ROM) Tryb dostępu: D:0253.pdf
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Chem. Technol. Żywn.
Uwagi wewnętrzne: DIG_011966
Półrocze: 2
Kraj: CZE
Język: eng
93/125
Nr opisu: 0000007026
Autorzy: Andrzej Żarczyński.
Tytuł: Z dziejów kanalizacji i wodociągów łódzkich.
Tytuł równoległy: Rec. pracy: Z dziejów kanalizacji i wodociągów łódzkich. Horror z happy endem. / Bieżanowski Waldemar. Łódź 2005. 96 s. ISBN 83-88638-23-8.
Czasopismo: Gaz Woda Tech. Sanit. 2006 T.80 nr 3 s.38
Lokalizacja dokumentu: P-302
p-ISSN: 0016-5352

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
94/125
Nr opisu: 0000026733
Autorzy: Andrzej Żarczyński.
Tytuł: Kolej na znaczkach Poczty Polskiej.
Czasopismo: Kolej Dziś Jutro 2005/2006 R.6-7 nr 12/1 s.19-21
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Politech. Łódz.
p-ISSN: 1640-937X

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Praca afiliowana przez PŁ
95/125
Nr opisu: 0000010164
Autorzy: Marcin Zaborowski, Marek Kaźmierczak, Zbigniew Gorzka, Andrzej Żarczyński.
Tytuł: Unieszkodliwianie chlorohydryny propylenowej metodami termicznymi.
Tytuł równoległy: Thermal oxidation of propylene chlorohydrin.
Czasopismo: Przem. Chem. 2006 T.85 nr 8-9 Cz.2 s.1092-1094, sum.
Uwagi:TECHEM 5. V Kongres Technologii Chemicznej "Ochrona Środowiska". Poznań 11-15 września 2006 r.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem.
p-ISSN: 0033-2496

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
96/125
Nr opisu: 0000010165
Autorzy: Andrzej Żarczyński, Zbigniew Gorzka, Tadeusz Paryjczak, Marek Kaźmierczak.
Tytuł: Utylizacja tetrachloropochodnych z udziałem katalizatorów monolitycznych.
Tytuł równoległy: Utilization of organic tetrachloroderivatives over monolithic catalysts.
Czasopismo: Przem. Chem. 2006 T.85 nr 8-9 Cz.2 s.1095-1096, sum.
Uwagi:TECHEM 5. V Kongres Technologii Chemicznej "Ochrona Środowiska". Poznań 11-15 września 2006 r.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem.
p-ISSN: 0033-2496

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
97/125
Nr opisu: 0000012196
Autorzy: Marcin Zaborowski, Marek Kaźmierczak, Zbigniew Gorzka, Andrzej Żarczyński.
Tytuł: Unieszkodliwianie chlorhydryny propylenowej metodami termicznymi.
Cytata wydawnicza: TECHEM 5. V Kongres Technologii Chemicznej. Streszczenia. T.2.
Adres wydawniczy: Poznań, 2006
Szczegóły: s.134
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
98/125
Nr opisu: 0000009336
Autorzy: Andrzej Żarczyński, Zbigniew Gorzka, Tadeusz Paryjczak, Marek Kaźmierczak.
Tytuł: Utylizacja tetrachloropochodnych z udziałem katalizatorów monolitycznych.
Cytata wydawnicza: TECHEM 5. V Kongres Technologii Chemicznej. Streszczenia. T.2.
Adres wydawniczy: Poznań, 2006
Szczegóły: s.117
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Chem. Og. i Ekol.
Uwagi wewnętrzne: DIG_009336.
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
99/125
Nr opisu: 0000009366
Autorzy: Andrzej Żarczyński, Marcin Zaborowski, Zbigniew Gorzka, Tadeusz Paryjczak, Marek Kaźmierczak.
Tytuł: Produkty reakcji utleniania 1,3-dichloro-2-propanolu z udziałem wybranych katalizatorów.
Cytata wydawnicza: XXXVIII OKK. Materiały XXXVIII Ogólnopolskiego Kolokwium Katalitycznego.
Adres wydawniczy: Kraków, 2006
Szczegóły: s.208-209
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Chem. Og. i Ekol.
Uwagi wewnętrzne: DIG_009366.
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
100/125
Nr opisu: 0000003229
Autorzy: Andrzej Żarczyński, Marek Kaźmierczak, Zbigniew Gorzka, Marcin Zaborowski.
Tytuł: Dioksyny w procesie utleniania 1,1,2,2 - tetrachloroetanu w obecności wybranych katalizatorów.
Tytuł równoległy: Dioxins in the process of 1,1,2,2-tetrachloroethane oxidation in the presence of selected catalysts.
Czasopismo: Chem. Inż. Ekol. 2005 T.12 nr S1 s.113-122, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3742
p-ISSN: 1231-7098

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
101/125
Nr opisu: 0000003215
Autorzy: Marek Kaźmierczak, Andrzej Żarczyński, Zbigniew Gorzka, Marcin Zaborowski.
Tytuł: Utlenianie chlorohydryny propylenowej z udziałem katalizatora miedziowo-cynkowego i hopkalitowego.
Tytuł równoległy: Oxidation of propylene chlorohydrin with application of copper-zinc and hopcalite catalyst.
Czasopismo: Chem. Inż. Ekol. 2005 T.12 nr S1 s.85-92, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3742
p-ISSN: 1231-7098

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
102/125
Nr opisu: 0000007510
Autorzy: Marek Kaźmierczak, Marcin Zaborowski, Tadeusz Paryjczak, Andrzej Żarczyński.
Tytuł: Wpływ trietanoloaminy na emisję dioksyn w procesie termokatalitycznego utleniania chlorohydryny propylenowej.
Tytuł równoległy: Influence of triethanolamine on dioxin emission in the process of thermocatalytic oxidation of propylene chlorohydrin
Czasopismo: Chem. Inż. Ekol. 2005 T.12 nr S3 s.381-388, sum.
Lokalizacja dokumentu: P-3742
p-ISSN: 1231-7098

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
103/125
Nr opisu: 0000006536
Autorzy: Marek Kaźmierczak, Zbigniew Gorzka, Andrzej Żarczyński, Tadeusz Paryjczak, Marcin Zaborowski.
Tytuł: Aktywność zawierających platynę katalizatorów ziarnistego oraz monolitycznego w reakcjach utleniania tetrachloroetanu i chlorohydryny propylenowej.
Cytata wydawnicza: II Kongres Inżynierii Środowiska. Materiały T.1.
Adres wydawniczy: Lublin, 2005
Szczegóły: s.1137-1145
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Inż. Chem.
Uwagi wewnętrzne: DIG_006536
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
104/125
Nr opisu: 0000006067
Autorzy: Andrzej Żarczyński, Zbigniew Gorzka, Marcin Zaborowski, Marek Kaźmierczak, Małgorzata Michniewicz.
Tytuł: Termokatalityczne utlenianie 1,3-dichloro-2-propanolu z udziałem monolitu zawierającego platynę i rod.
Cytata wydawnicza: II Kongres Inżynierii Środowiska. Materiały T.2.
Adres wydawniczy: Lublin, 2005
Szczegóły: s.1105-1112
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Proces. Ciepl. Dyfuz.
Uwagi wewnętrzne: DIG_006067
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
105/125
Nr opisu: 0000007102
Autorzy: Andrzej Żarczyński, Zbigniew Gorzka, Marek Kaźmierczak, Bożena Szczepaniak, Jadwiga Stufka-Olczyk.
Tytuł: Oxidation of 1,1,2,2-tetrachloroethane on platinum and rhodium monolithic catalysts.
Czasopismo: Pol. J. Appl. Chem. 2005 Vol.49 nr 3 s.237-244
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem.
p-ISSN: 0867-8928

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
106/125
Nr opisu: 0000004728
Autorzy: Andrzej Żarczyński, Zbigniew Gorzka, Tadeusz Paryjczak, Marek Kaźmierczak, Bożena Szczepaniak.
Tytuł: Dioxins in the process of 1,1,2,2-tetrachloroethane oxidation with the application of monolithic catalysts.
Czasopismo: Pol. J. Chem. Technol. 2005 Vol.7 nr 2 s.100-104
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem.
p-ISSN: 1509-8117

Uwagi wewnętrzne: DIG_004728
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: eng
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
107/125
Nr opisu: 0000007113
Autorzy: Andrzej Żarczyński.
Tytuł: Wolińska Wisełka.
Czasopismo: Poznaj Swój Kraj 2005 R.48 nr 4 s.18-19
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Chem. Og. i Ekol.
p-ISSN: 0032-6151

Uwagi wewnętrzne: DIG_007113
Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
108/125
Nr opisu: 0000007097
Autorzy: Marek Kaźmierczak, Elżbieta Kaczmarek, Andrzej Żarczyński, Tomasz Maniecki.
Tytuł: Aktywność katalizatora złotego, miedziowo-cynkowego i platynowego w procesie utleniania 1,2-dichloropropanu.
Tytuł równoległy: The activity of gold, platinum and copper-zinc catalysts in the oxidation of 1,2-dichloropropane.
Czasopismo: Przem. Chem. 2005 T.84 nr 2 s.114-116, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem.
p-ISSN: 0033-2496

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
109/125
Nr opisu: 0000007101
Autorzy: Andrzej Żarczyński, Zbigniew Gorzka, Marek Kaźmierczak.
Tytuł: Utlenianie tetrachlorometanu w obecności katalizatorów monolitycznych.
Tytuł równoległy: Oxidation of tetrachloromethane (TCM) run over/in the presence of monolithic catalysts.
Czasopismo: Przem. Chem. 2005 T.84 nr 12 s.943-945, sum.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Bibl. Chem.
p-ISSN: 0033-2496

Zasięg czasopisma: M
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
110/125
Nr opisu: 0000007340
Autorzy: Marek Kaźmierczak, Andrzej Żarczyński, Marcin Zaborowski, Tadeusz Paryjczak.
Tytuł: Emisje produktów pośrednich w reakcji utleniania chlorohydryny propylenowej z udziałem wybranych katalizatorów.
Cytata wydawnicza: XXXVII OKK. Materiały XXXVII Ogólnopolskiego Kolokwium Katalitycznego.
Adres wydawniczy: Kraków, 2005
Szczegóły: s.178-179
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Chem. Og. i Ekol.
Uwagi wewnętrzne: DIG_007340
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
111/125
Nr opisu: 0000004939
Autorzy: Zbigniew Gorzka, Marcin Zaborowski, Andrzej Żarczyński, Tadeusz Paryjczak, Marek Kaźmierczak.
Tytuł: Badania aktywności katalizatora monolitycznego w procesie utleniania chlorohydryny propylenowej.
Tytuł równoległy: Research on the monolithic catalyst activity applied for oxidation of propylene chlorohydrin.
Czasopismo: Zesz. Nauk. Wydz. Bud. Inż. Śr. Politech. Koszal. Inż. Śr. 2005 nr 22 s.227-237, sum.
Uwagi:VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Kompleksowe i Szczegółowe Problemy Inżynierii Środowiska. Koszalin-Ustronie Morskie 26-29 maja 2005.
Lokalizacja dokumentu: P-3243
p-ISSN: 1640-6249

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
112/125
Nr opisu: 0000007111
Autorzy: Andrzej Żarczyński.
Tytuł: Wypalanie traw szkodzi środowisku.
Czasopismo: Ziemia Łódz. 2005 nr 3 s.22
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Chem. Og. i Ekol.
p-ISSN: 1640-9337

Uwagi wewnętrzne: DIG_007111
Zasięg czasopisma: L
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
113/125
Nr opisu: 0000003313
Autorzy: Sylwia Bzdon, Andrzej Żarczyński.
Tytuł: Dwie katastrofy morskie.
Czasopismo: Aura 2004 nr 2 s.23-25
Lokalizacja dokumentu: P-2674
p-ISSN: 0137-3668

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
114/125
Nr opisu: 0000003312
Autorzy: Andrzej Żarczyński.
Tytuł: Ogród botaniczny w Łodzi.
Czasopismo: Aura 2004 nr 11 s.30-31
Lokalizacja dokumentu: P-2674
p-ISSN: 0137-3668

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
115/125
Nr opisu: 0000001277
Autorzy: Andrzej Żarczyński, Zbigniew Gorzka, Marek Kaźmierczak, Bożena Szczepaniak, Jadwiga Stufka-Olczyk.
Tytuł: Oxidation of 1,1,2,2-tetrachloroethane at monolithic catalysts containing platinum and rhodium.
Cytata wydawnicza: CHISA 2004. 16th International Congress of Chemical and Process Engineering. CD-ROM of Full Texts [Dokument elektroniczny].
Adres wydawniczy: Prague, 2004
Szczegóły: 1 dysk optyczny (CD-ROM) E:/07/0708.pdf s.1
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Apar. Proces.
Uwagi wewnętrzne: DIG_001277
Półrocze: 2
Kraj: CZE
Język: eng
116/125
Nr opisu: 0000003418
Autorzy: Andrzej Żarczyński, Zbigniew Gorzka, Marek Kaźmierczak, Bożena Szczepaniak, Jadwiga Stufka-Olczyk.
Tytuł: Oxidation of 1,1,2,2-tetrachloroethane at monolithic catalysts containing platinum and rhodium.
Cytata wydawnicza: CHISA 2004. 16th International Congress of Chemical and Process Engineering. Summaries. 1.
Adres wydawniczy: Praha, 2004
Szczegóły: s.260
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Chem. Og. i Ekol.
Uwagi wewnętrzne: DIG_003418. W bazie Compendex inna numeracja stron: s.4995.
Półrocze: 2
Kraj: CZE
Język: eng
117/125
Nr opisu: 0000001319
Autorzy: Zbigniew Gorzka, Andrzej Żarczyński, Tadeusz Paryjczak, Marek Kaźmierczak, Małgorzata Michniewicz.
Tytuł: Oxidation of 2,4-dichlorophenol at granular catalysts containing platinum, copper and manganese.
Cytata wydawnicza: CHISA 2004. 16th International Congress of Chemical and Process Engineering. CD-ROM of Full Texts [Dokument elektroniczny].
Adres wydawniczy: Prague, 2004
Szczegóły: 1 dysk optyczny (CD-ROM) E/07/0743.pdf s.1
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Apar. Proces.
Uwagi wewnętrzne: DIG_001319
Półrocze: 2
Kraj: CZE
Język: eng
118/125
Nr opisu: 0000001811
Autorzy: Zbigniew Gorzka, Andrzej Żarczyński, Tadeusz Paryjczak, Marek Kaźmierczak, Małgorzata Michniewicz.
Tytuł: Oxidation of 2,4-dichlorophenol at granular catalysts containing platinum copper and manganese.
Cytata wydawnicza: CHISA 2004. 16th International Congress of Chemical and Process Engineering. Summaries. 5.
Adres wydawniczy: Praha, 2004
Szczegóły: s.1837
Lokalizacja dokumentu: Wł. Kat. Proces. Ciepl. i Dyfuz.
Uwagi wewnętrzne: DIG_001811. W bazie Compendex inna numeracja stron: s.5259.
119/125
Nr opisu: 0000003224
Autorzy: Marek Kaźmierczak, Marcin Zaborowski, Tadeusz Paryjczak, Andrzej Żarczyński.
Tytuł: Wpływ trietanoloaminy na emisję dioksyn w procesie termokatalitycznego utleniania chlorohydryny propylenowej.
Tytuł równoległy: Influence of triethanolamine on dioxin emission in the process of thermocatalytic oxidation of propylene chlorohydrin.
Cytata wydawnicza: ECOpole'04. Księga konferencyjna.
Adres wydawniczy: Opole, 2004
Szczegóły: s.259-264, sum.
Lokalizacja dokumentu: 98786
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
120/125
Nr opisu: 0000003470
Autorzy: Andrzej Żarczyński, Zbigniew Gorzka, Marek Kaźmierczak.
Tytuł: Utlenianie tetrachlorometanu w obecności katalizatorów monolitycznych.
Tytuł równoległy: Oxidation of tetrachloromethane in the presence of monolithic catalysts.
Cytata wydawnicza: ECOpole'04. XIII Środkowoeuropejska Konferencja. Streszczenia wystąpień. Program konferencji.
Adres wydawniczy: [B.m.], 2004
Szczegóły: s.43-44
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Chem. Og. i Ekol.
Uwagi wewnętrzne: DIG_003470
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: poleng
121/125
Nr opisu: 0000003471
Autorzy: Marek Kaźmierczak, Marcin Zaborowski, Tadeusz Paryjczak, Andrzej Żarczyński.
Tytuł: Wpływ trietanoloaminy na emisję dioksyn w procesie termokatalitycznego utleniania chlorohydryny propylenowej.
Tytuł równoległy: Influence of triethanolamine on dioxin emission in the process of thermocatalytic oxidation of propylene chlorohydrin.
Cytata wydawnicza: ECOpole'04. XIII Środkowoeuropejska Konferencja. Streszczenia wystąpień. Program konferencji.
Adres wydawniczy: [B.m.], 2004
Szczegóły: s.15-16
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Chem. Og. i Ekol.
Uwagi wewnętrzne: DIG_003471
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: poleng
122/125
Nr opisu: 0000003301
Autorzy: Marek Kaźmierczak, Andrzej Żarczyński, Zbigniew Gorzka, Marcin Zaborowski.
Tytuł: Dioksyny z procesu termokatalitycznego utleniania chlorohydryny propylenowej.
Tytuł równoległy: Dioxins from thermocatalytic oxidation of propylene chlorohydrin.
Cytata wydawnicza: Emisje, Zagrożenie, Ochrona Powietrza. [Materiały VII Sympozjum "Emisje Zagrażające Środowisku" POL-EMIS 2004].
Adres wydawniczy: Wrocław, 2004
Szczegóły: s.131-136, sum.
Lokalizacja dokumentu: 99032
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
123/125
Nr opisu: 0000003302
Autorzy: Andrzej Żarczyński, Marek Kaźmierczak, Zbigniew Gorzka, Bożena Szczepaniak.
Tytuł: Produkty reakcji katalitycznego utleniania tetrachlorometanu.
Tytuł równoległy: Products of thermocatalytic oxidation of tetrachloromethane.
Cytata wydawnicza: Emisje, Zagrożenie, Ochrona Powietrza. [Materiały VII Sympozjum "Emisje Zagrażające Środowisku" POL-EMIS 2004].
Adres wydawniczy: Wrocław, 2004
Szczegóły: s.337-342, sum.
Lokalizacja dokumentu: 99032
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
124/125
Nr opisu: 0000003314
Autorzy: Andrzej Żarczyński.
Tytuł: Występowanie i przemiany polichlorowanych dibenzo-p-dioksyn i dibenzofuranów w układach: osady ściekowe-gleba.
Tytuł równoległy: Rec. pracy: Występowanie i przemiany polichlorowanych dibenzo-p-dioksyn i dibenzofuranów w układach: osady ściekowe-gleba / Dudzińska Marzenna R. Lublin 2003. 175 s. (Monografia nr 14, Komitet Inżynierii Środowiska PAN). ISBN 83-89293-15-3
Czasopismo: Gaz Woda Tech. Sanit. 2004 T.38 nr 11 s.III okł.
Lokalizacja dokumentu: P-302
p-ISSN: 0016-5352

Zasięg czasopisma: K
Półrocze: 2
Kraj: POL
Język: pol
125/125
Nr opisu: 0000003324
Autorzy: Andrzej Żarczyński, Zbigniew Gorzka, Tadeusz Paryjczak, Marek Kaźmierczak, Bożena Szczepaniak.
Tytuł: Dioksyny w procesie utleniania 1,1,2,2-tetrachloroetanu z udziałem katalizatorów momolitycznych.
Cytata wydawnicza: VI Konferencja Technologie Bezodpadowe i Zagospodarowanie Odpadów w Przemyśle Chemicznym i Rolnictwie. Streszczenia.
Adres wydawniczy: [B.m.], 2004
Szczegóły: s.68
forma: odb.
Lokalizacja dokumentu: Wł. Inst. Chem. Og. i Ekol.
Uwagi wewnętrzne: DIG_003324
Półrocze: 1
Kraj: POL
Język: pol
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka PŁ